پخش زنده شبکه های تلویزیونی
شبکه 1 سیما
شبکه 2 سیما
شبکه 3 سیما
شبکه 4 سیما
شبکه آموزش
شبکه خبر
شبکه قرآن
شبکه ifilm
شبکه تهران
شبکه جام جم 1
شبکه جام جم 2
شبکه جام جم 3
شبکه سحر1
شبکه presstv
 پخش زنده شبکه های رادیویی
رادیو قرآن
رادیو ورزش
رادیو فرهنگ
رادیو معارف
رادیو پیام
رادیو جوان
رادیو ایران
طراحی و اجرا : رضا عبدالهی